PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2017/18

SZLACHETNA PACZKA

Jak co roku zamierzamy się włączyć w akcję Szlachetna Paczka i pomóc wybranej przez nas rodzinie ! 

PONADTO :

zajmujemy się oprawą uroczystości szkolnych :  

  • Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

  • Dzień Edukacji Narodowej

  • Wigilia szkolna

  • Dzień Patrona

PROGRAM WYBORCZY WSZYSTKICH KANDYDATÓW:  http://kopernik.kalisz.pl/images/Kandyd2017.pdf